masz pytania zadzwoń teraz! 32 506 66 00 Rejestracja online

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OPIEKĄ MEDYCZNĄ PRZEZ

Centrum Medyczne Igamed - ul. Oświęcimska 3, 32-500, Chrzanów

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby objęcia opieką medyczną jest IGAMED spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa,

ul. OS. HUTNICZE, Nr 8, lok. 22, 31-918. KRAKÓW,

KRS 0000524222, REGON: 123210819, NIP: 6783152018

2. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: dane@igamed.pl, pod numerem telefonu 32 506 66 00 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:


4. Okres przechowywania danych:


5. Prawo do sprzeciwu:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani: